Velkommen

Velkommen til Haarby Håndbold Erhvervsklub


Håndboldafdelingen er en aktiv afdeling i Haarby Idrætsforening regie. Der er gennemsnitlig er ca. 230 aktive medlemmer med ca. 50 frivillige tilknyttet afdelingen.
I 2005 besluttede håndboldafdelingens bestyrelse at gribe sponsorater mere professionelt an.
Der blev oprettet et udvalg, der fik til opgave at udarbejde et koncept for de sponsorer, som Håndboldafdelingen havde kontrakt med på daværende tidspunkt.

Konceptet skulle omfattede tegning og vedligeholdelse af kontrakter, logoer på spillersæt, annoncer, sponsor-hjemmeside og arrangementer for sponsorer. For byens erhvervsliv arrangerede vi Forårsmesse.
Det var en betingelse, at sponsorerne skulle have noget igen for deres sponsorater udover reklameværdien. Det blev beslutte, at oprette VIP-arrangementer (for VIP-sponsorer) og medlems-arrangementer for alle medlemmer af Erhvervsklubben.

Navne/logoer på spillersæt, annoncer, hjemmeside blev sat i system og er stadig under udvikling til glæde og gavn for vores sponsorer Haarby Håndbold Erhvervsklub.

I foråret 2006 gik Haarby Håndbold Erhvervsklub (HHE) i luften med sloganet Sport og Erhverv i Centrum.

Dette koncept fortæller om erhvervsklubben og sponsoraternes omfang.

Med baggrund i Erhvervsklubbens formål, var det nødvendigt at formulere en politik for at sikre en entydig og professionel adfærd, så omgivelserne opfatter klubben som en troværdig og seriøs samarbejdspartner.

Erhvervsklubben tilvejebringer de økonomiske midler ved tegning af sponsorater, fundraising og fra 28. februar 2011 administration af reklameskilte for Haarby-Hallerne.

Helene Stjernvik
formand
Haarby Idrætsforening, Håndboldafdelingen
og
Haarby Håndbold Erhvervsklubs udvalg